گرفتن ping در ویندوز

طریقه ping  کردن بصورت زیر است:

در کامپیوتر خودتان  به منوی start رفته و سپس منوی run را انتخاب کرده و در آن عبارت :

cmd.exe

را تایپ کنید.

و سپس عبارت زیر را در صفحه سیاه رنگ cmd تایپ کنید.

ping yourdomain.com

توجه داشته باشید در قسمتهایی که yourdomain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

پشتیبانی