گرفتن ping در ویندوز

طریقه ping  کردن بصورت زیر است:

در کامپیوتر خودتان  به منوی start رفته و سپس منوی run را انتخاب کرده و در آن عبارت :

cmd.exe

را تایپ کنید.

و سپس عبارت زیر را در صفحه سیاه رنگ cmd تایپ کنید.

ping yourdomain.com

توجه داشته باشید در قسمتهایی که yourdomain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.