مموری و رم

1350000 

مدل BmXo12Gb با دوسال گارنتی شرکتی

دسته:

رم Oloy مدل ۲x8Gb